Fredag 13. 10 og Laurdag 14.10. Denne helga får me besøk av Hans Almeland Seim. Han jobbar til dagleg som soussjef ved Buer Restaurant ved Buarbreen i Odda. Han har vore med på PopUp Norge sin restaurant på Landegode Fyr ved Bodø, og tidlegare ved Otternes historiske gard i Flåm. Denne helga blir det 3-4 rettar. Han lagar 

Me får og besøk av vinimportør som vil sette saman vinpakke til rettane desse to kveldane.