Tilbake

Du som driver med gardsmat og/eller bygdeturisme kan søke om å få sette opp serviceskiltet 650.40 Gardsmat/bygdeturisme langs vegen.

Skiltet er en del av Vegvesenets serviceskiltordning og skal gi trafikanter en indikasjon på at man her finner man et tilbud innen gardsmat og bygdeturisme.

Skiltordningen skal bidra til å synliggjøre bedriftene. HANEN har ansvaret for å godkjenne at kvaliteten på tilbudet virksomheten har tilfredsstiller de krav som stilles . Bedriften må derfor i første instans søke HANEN om godkjennelse.

Mer informasjon

Søknad