Tilbake

Et prosjekt i HANEN Rogaland

Bakgrunn

HANEN Rogaland ynskjer å auka kompetansen hos sine medlemmer når det gjeld økonomi i gruppebesøk og i å vera eit godt vertskap. Prosjektet vil synleggjera HANEN-bedriftene for dei som set saman gruppeturar ved at me har laga ei «meny-liste» over tilbud frå HANEN Rogaland sine aktuelle tilbydarar. Kunden set saman turen sjølv ut frå gruppa sine behov og ynskjer.

Vil du læra meir om dette?Sjå meir informasjon her (link vidare).

Hva gjorde vi


HANEN Rogaland inviterte både medlemmar og reiselivsaktørar til ein dagskonferanse på Utstein Kloster 7.november 2022. Her gjekk me gjennom vertskapsrolla og fekk læra meir om vertskapsrolla og om nokre av våre medlemsbedrifter. Også økonomi i gruppebesøk var vektlagt, og me har fått laga eit enkelt budsjett for lett å sjå kva ein sit att med etter eit gruppebesøk. Me hadde gruppearbeid der me såg på kva som bør vera med i skjemaet over kva me kan tilby og kva reiselivsaktørar som er aktuelle i vår region.14.februr 2023 inviterte me dei ulike reiselivsaktørane for å inforera om vår tilbud og dei medlemmane som var tilstades fekk presentera si bedrift.Dei av HANEN-bedriftene som vil vera med på dette, har nå fylt ut skjemaet, og me  me har sendt meir informasjon til reiselivsaktørane i regionen i ettertid.Nå venter me på at bestillingane skal strøyma på, og me vil måla dette og rapportera i ettertid.

Prosjektet er støtta av Rogaland Fylkeskommune og HANEN.


Har du fleire spørsmål, ta kontakt med Eli Undheim  91521576    eli.undheim@gmail.com eller Ingebjørg Gudmestad Wold  48135085   ingebjorg@kohlerpaviljongen.no