Felter merket med * er obligatoriske felt.

Bedriftsinformasjon


Bedriftens kontaktinformasjon

Daglig leder / kontaktperson

*) Medlemskontingenten beregnes for kommende år etter omsetning for de produkter/tjenester som profileres gjennom HANEN og gjelder per kalenderår. Medlemskapet gjelder til oppsigelse er sendt til og bekreftet av HANEN – jfr. frist i HANENs vedtekter § 7 (www.hanen.no under Om HANEN).