Nytt medlemskap:

Betal kun 3 275 kr. for medlemskap i 2017 – uavhengig av omsetning!
Husk at du får fradrag for medlemskontingenten.

Støttemedlemskap for privatpersoner:

Fast kontingent pålydende 600 kr. pr. år.

Støttemedlemskap for kommuner / fylkeskommuner / institusjoner / organisasjoner og andre:

Fast kontingent pålydende 1 950 kr. pr. år.

Utistu på Gikling

Utistu på Gikling: Stabburet – et sted for ro i sjel og sinn Fotograf: Kristin Støylen

Derfor er vi medlem

«Vi har allereie fått stort utbytte av å vera medlem i HANEN. Størst er kanskje gleda av auka trafikk inn til nettbutikken vår via HANEN sin nye, flotte nettstad.Vi verdset óg tilbodet om interessante kurs og arrangement vi kan delta på med å vera medlem.»

Åkrafjordtunet

«HANEN er viktig for oss fordi vi trenger en organisasjon som fronter småskalaprodusenter utad. Spesielt HANEN-skiltet er viktig for å synliggjøre oss langs veiene.»

Tingvollost

«HANEN gav meg uvurderlig hjelp da jeg mottok inkassokrav fra domenehaier, og uten deres støtte hadde jeg tapt en betydelig pengesum. HANEN kjemper for sine medlemsbedrifter, og jeg setter også stor pris på det sosiale og faglige nettverket jeg knyttes til gjennom medlemskapet.»

Furuheim Gård

Medlemsfordeler

Medlemskapet i HANEN gir en rekke individuelle medlemsfordeler for våre medlemsbedrifter. Disse fordelene er i stadig utvikling, og vi tar forbehold om endringer.

 

HANEN gir billigere drift

HANEN hjelper deg med å nå markedet

 • Gratis bedriftspresentasjon og markedsføring gjennom nettstedet www.hanen.no
 • Arrangementer med fokus på direkte kontakt mellom bedrift og marked, som bl.a. NTW og Møtebørsen – Bygdeperler
 • Promotering på HANENs egen Facebook-side
 • Rabatt på annonsering hos blant annet Lev Landlig og Mat fra Norge
 • Vegskiltsymbolet for gardsmat / bygdeturisme (den brune «veihanen») – rabatt på godkjenning og vedlikehold av godkjenningen

HANEN gir deg et dynamisk nettverk

 • Sterkt faglig og sosialt nettverk gjennom egne studieturer, konferanser og seminarer
 • 12 regionlag som sikrer en lokal tilhørighet

HANEN jobber målrettet for dine interesser som næringsdrivende

 • HANEN sitter i mange styrer og utvalg hvor to sentrale er Styringsgruppa for utviklings- programmet for lokal mat og grønt reiseliv og Reiselivsutvalget til Nærings- og handels departementet

HANEN er pådriver for bedre vilkår og rammebetingelser

 • Vi er aktive i arbeidet med særavgifter og endringen av disse
 • I hyttemomssaken har vi sammen med Bondelaget vært sentrale
 • Vi samarbeider aktivt med Mattilsynet for å få et best mulig regelverk og håndhevelse

HANEN bistår medlemmer når de har problemer

 • I domenesvindelsaken hjalp vi mange som kunne blitt lurt til å betale tusenvis av kroner
 • Avslørt markedsføringssvindel slik at medlemmer har sluppet å betale
 • Bistand i enkeltsaker hvor mange føler at de «står alene og stanger hodet i veggen» – ofte i samarbeid med våre samarbeidspartnere

Ta kontakt for nærmere info om alle medlemsfordelene: post@hanen.no eller tlf. 22 05 46 40. Velkommen som HANEN-medlem!

Her finner du oversikten over HANENs omsetningsbaserte medlemskontingent

Informasjonsbrosjyre om medlemskap
HANENs verdigrunnlag
HANENs medlemsfordeler